Elke week op donderdag

Een uurtje ’catechismus’

Datum: 
 Elke week op donderdag
Tijdstip: 
 19.:45  - 20:45
Locatie: 
 Ontmoetingskerk

Bij het woord ‘catechismus’ denken velen aan ‘streng’ en aan ‘lang geleden’, aan ‘overhoren’ en een ‘onvoldoende krijgen’. Oorspronkelijk is de Heidelberger Catechismus uit de zestiende eeuw echter een levendig geheel van existentiële vragen en antwoorden, geschreven door twee jongens van 24 en 26 jaar! Dat lang niet alle vragen daaruit meer de onze zijn, spreekt voor zich. Sommige daarentegen zijn nog even actueel als toen.
Een aantal jaren geleden hebben 13 predikanten uit de predikantenbeweging ‘Op Goed Gerucht’ vragen geformuleerd en antwoorden gezocht volgens de structuur van de catechismus: kort geformuleerd en 52 in getal. Zo is er zoiets als een nieuwe catechismus ontstaan, de zg. Doornse Catechismus’ (dit, omdat in een studiecentrum in Doorn het ‘ei’ werd gelegd.
Klassieke vragen spelen een rol (‘Is God almachtig? ‘Waarom ‘moest’ Christus sterven?’ ‘Wat beoogt de Heilige Geest?’. Maar evenzo goed vragen van de moderne tijd (Is God dezelfde als Allah? Hoe zit het met andere religies?

De nieuwe catechismus is geschreven voor hen die graag op ‘herhaling’ willen en naar vernieuwing en verdieping verlangen, maar niet minder voor mensen die zoekende zijn en die willen weten wat ‘de’ vragen van het christelijk geloof zijn.

Het lijkt mij leuk en zinvol om een zestal centrale hoofdstukken uit dit boekje te bespreken.
Dat wil ik doen in wekelijkse bijeenkomsten precies een uur. We beginnen vrij vroeg, om 19.45 uur en eindigen precies om 20.45 uur. De nadruk zal liggen op het ‘leren’, maar er is natuurlijk ook gelegenheid tot vragen en discussie.

Het uurtje ‘catechismus’ gaat van start bij minimaal 9 deelnemers, die toezeggen in principe aanwezig te zijn. Dat betekent een inschrijving vooraf.
Er zal een intekenlijst komen te liggen in de kerk, maar u kunt zich natuurlijk nu ook al opgeven (dscburger@gmail.com).

Data voor de 6 bijeenkomsten:
-donderdag 29 september
-donderdag 6 oktober
donderdag 20 oktober
-donderdag 27 oktober
-donderdag 3 november
-donderdag 10 november
-donderdag 17 november

terug