2e collecte op 4 februari 2024 Kerk in Actie Werelddiaconaat
30 jan 2024 2e collecte op 4 februari 2024 Kerk in Actie Werelddiaconaat
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In Bangladesh en veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we vandaag voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Van harte aanbevolen.
Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh.
Zo helpt uw bijdrage:
  • € 16,20 driedaagse EHBOtraining voor dorpsvrijwilligers
  • € 21,60 vierdaagse training in veehouderij in veranderend klimaat
  • € 45,00 kit met reddingsmaterialen, zoals een brancard en EHBOkit per dorp.
Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Dit kunt u doen via de 2e collecte op 4 februari 2024 of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bangladesh, of doneer online.
Helpt u mee om deze 2e collecte op 4 februari 2024 tot een succes te maken?
Alvast hartelijk dank!
 
terug