Christelijke toekomstverwachting
20 okt 2022 Christelijke toekomstverwachting
geplaatst: 20 oktober 2022

Christelijke toekomstverwachting Op 2 november is het Allerzielen en op 20 november is het Eeuwigheidszondag. November is een tijd van gedenken én van vooruitzien. Wat ís er na dezen? Is er een hemel, is er een hel, is er een oordeel? Hoe spreekt de Bijbel, hoe spreekt de traditie?

Op twee avonden - uiteraard dus in november - wil ik daar op ingaan. Dat doe ik graag, want de vragen van de
christelijke toekomstverwachting boeien mij. En wellicht u ook.

Het gaat om twee woensdagavonden: 23 en 30 november. We beginnen 19.45 uur en eindigen 21.15 uur.
Graag een opgave, want dan weet ik of er voldoende belangstelling is. Er ligt een intekenlijst in de kerk. U kunt mij ook even mailen: dscburger@gmail.com.

Kunt u maar één avond komen? Dat is geen bezwaar. De avonden behandelen aparte thema’s.
Welkom!
ds. Kees Burger
terug