De ZWO/KiA-commissie informeert u nu ook over het werk van het Rode Kruis in deze gebieden.
12 okt 2023 De ZWO/KiA-commissie informeert u nu ook over het werk van het Rode Kruis in deze gebieden.
1. Het Rode Kruis: meerdere zware aardbevingen verwoesten West-Afghanistan, ravage groter dan gedacht
vervolg tekst:
Hulpverleners van de Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Afghanistan heet, zijn ter plaatse. Het Rode Kruis ondersteunt bij het zoeken naar overlevenden onder het puin en bij het bergen van lichamen. Hulpverleners bieden medische hulp aan gewonde mensen. Zestien mobiele klinieken zijn naar het gebied gebracht om gewonden te verzorgen. Daarnaast zetten hulpverleners tenten op, zodat de mensen van wie hun huis is verwoest, niet buiten hoeven te slapen. Ook hebben vrijwilligers onder andere water, dekens, kleding en voedsel uitgedeeld.  
Wilt u de slachtoffers in Afghanistan helpen? Doneer dan op het algemene rekeningnummer NL 33 INGB 0000 0008 81, onder vermelding van ‘Aardbeving Afghanistan’ van het Nederlandse Rode Kruis.
Meer informatie: zie  website https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/meerdere-zware-aardbevingen-verwoesten-west-afghanistan-ravage-groter-dan-gedacht/

2. Rode Kruis-hulpverlening in volle gang in Israël, Gaza en West Bank
vervolg tekst:
. In Israël verzorgt Magen David Adom, zoals het Rode Kruis daar heet, onder andere de bloedvoorziening in het land. Tot nu toe hebben zij meer dan 13.000 bloedeenheden verzameld en overgedragen aan de ziekenhuizen. Het hoogoplopende geweld raakt ook de hulpverleners. Helaas zijn hulpverleners in zowel Israël als in Gaza en de West Bank omgekomen terwijl zij het leven van anderen probeerden te redden. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen en benadert nogmaals dat hulpverleners nooit doelwit mogen zijn van geweld. Doneren kan via het algemene rekeningnummer NL 33 INGB 0000 0008 81 van het Nederlandse Rode Kruis, onder vermelding van ‘hulpverlening Israël, Gaza en West Bank’.
Meer info zie: https://www.rodekruis.nl/persberichten/rode-kruis-hulpverlening-in-volle-gang-in-israel-gaza-en-west-bank/
Dat wij in ons gebed deze mensen, die het treft en de hulpverleners, blijven noemen.

 
terug