Concept jaarrekeningen CvK en Diaconie beschikbaar
25 mei 2023 Concept jaarrekeningen CvK en Diaconie beschikbaar
Geplaatst: 25 mei 2023

De afgelopen periode zijn de penningmeesters van zowel het CvK  als de Diaconie weer bezig geweest de jaarrekeningen over 2022 op te stellen. Conform de goedkeuringsprocedure worden de verkorte jaarrekeningen met bijbehorende toelichting 2 weken beschikbaar gemaakt ter inzage voor gemeenteleden.

Klik op de betreffende concept jaarrekening om deze in te zien:
concept verkorte jaarrekening CvK met toelichting
concept verkorte jaarrekening Diaconie.  

Indien u vragen heeft over (één van) de jaarrekeningen of u wenst de uitgebreide jaarrekening wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende penningmeester:

Diaconie – dhr. Rob Kasbergen - diaconie@protgemoudewater.nl of  06-5023 7156
PGO CvK – dhr. Peter Schippers – penningmeester@progemoudewater.nl  of  06-5512 6042

Als uiterlijk op vrijdag 9 juni a.s. geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de gemeente zijn ontvangen over de concept jaarrekeningen dan wordt het goedkeuringsproces afgerond en de jaarrekeningen aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland. 
terug