concept jaarrekeningen PGO en Diaconie 2020 beschikbaar
10 mei 2021 concept jaarrekeningen PGO en Diaconie 2020 beschikbaar
geplaatst: 10 mei 2021

De concept jaarrekening 2020 van onze gemeente (Protestantse Gemeente Oudewater) is goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters en de kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
Conform de goedkeuringsprocedure is de concept jaarrekening nu 2 weken beschikbaar voor inzage voor gemeenteleden.
De verkorte versie van de jaarrekening plus de uitgebreide toelichting is via deze link te raadplegen en de uitgebreide versie van de jaarrekening kan opgevraagd worden via een email naar penningmeester@protgemoudewater.nl of telefonisch bij onze penningmeester Peter Schippers tel. 564681 of 06- 55126042. Bij hem kunt u ook terecht voor eventuele vragen over de jaarrekening.
Als uiterlijk op vrijdag 28 mei a.s. geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de gemeente zijn geuit over de concept jaarrekening dan wordt het goedkeuringsproces afgerond en de jaarrekening aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland.

Ook de concept jaarrekening 2020 van de diaconie is gereed en via deze link te raadplegen en de uitgebreide versie van de jaarrekening kan opgevraagd worden via een email naar r.kasbergen@hetnet.nl. Bij hem kunt u ook terecht voor eventuele vragen over de jaarrekening. De jaarrekening zal worden aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland.
terug