Concept jaarrekening diaconie beschikbaar
10 mei 2022 Concept jaarrekening diaconie beschikbaar
geplaatst: 10 mei 2022

De concept jaarrekening 2021 is goedgekeurd door de Diaconie en de kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
Conform de goedkeuringsprocedure is de concept jaarrekening nu 2 weken beschikbaar voor inzage door gemeenteleden.
De verkorte versie van de jaarrekening is beschikbaar op de website,bereikbaar via deze link. De uitgebreide versie kan opgevraagd worden via r.kasbergen@hetnet.nl of telefonisch bij Rob Kasbergen 06-50237156.
Voor eventuele vragen over deze jaarrekening kunt u hem ook benaderen.

Als uiterlijk op vrijdag 27 mei as. geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de gemeente zijn geuit over deze concept jaarrekening dan wordt het goedkeuringsproces afgerond en de jaarrekening aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland.
terug