Concept jaarrekening PGO beschikbaar Concept jaarrekening PGO beschikbaar
geplaatst: 3 mei 2022

De concept jaarrekening 2021 van onze gemeente (Protestantse Gemeente Oudewater) is goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters en de kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Conform de goedkeuringsprocedure is de concept jaarrekening nu 2 weken beschikbaar voor inzage voor gemeenteleden.
De verkorte versie van de jaarrekening plus de uitgebreide toelichting zijn beschikbaar via deze link. De uitgebreide versie van de jaarrekening kan opgevraagd worden via een email naar penningmeester@protgemoudewater.nl of telefonisch bij onze 2e penningmeester Mw. Ied van Baren 06-20166991.
Voor eventuele vragen over de jaarrekening kunt u contact opnemen met dhr. Ko Jongerius (06-40090420) of dhr. Leo Smit (06-82383866).

Als uiterlijk op vrijdag 20 mei a.s. geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de gemeente zijn geuit over de concept jaarrekening dan wordt het goedkeuringsproces afgerond en de jaarrekening aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland. 
terug