Commissie Multimeda

Commissie Multimeda
Gewijzigd: 26 februari 2023

We kennen natuurlijk al het beamerteam die wekelijks de beamerpresentatie verzorgd tijdens de viering of bij een andere aangelegenheid. De liturgie, de liederen, een passend filmpje, mededelingen, we laten het allemaal zien via de beamer! Een aantal jaren terug heeft ook de KerkTV zijn intrede gedaan in onze kerkzaal. Het was voor iedereen wel even wennen, moet dat nu en wil ik wel in beeld dat is toch privé. Maar ook, dan ik een keer thuis kijken of nog eens een keer terugkijken. Uiteindelijk denken wij dat de KerkTV zijn meerwaarde heeft bewezen en wij zullen steeds zorgvuldig met de inhoud van een uitzending omgaan.

De kerkenraad heeft recentelijk aangegeven dat zij graag de beamer en KerkTV activiteiten in een nieuw te vormen commissie belegd wil zien worden. Het voordeel hiervan is dat de kerkenraad hierdoor een officieel aanspreekpunt heeft, de commissie een eigen financiële begroting kan opstellen, de werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor een ieder duidelijk is en dat continuïteit meer gewaarborgd kan worden.

Het beamerteam vond het een logisch verzoek van de kerkenraad en heeft vervolgens een nieuwe commissie opgericht met de naam Multimedia. We vinden dit een allesomvattende naam voor de activiteiten die deze commissie gaat uitvoeren. Op een hedendaagse wijze (internet, website, video, etc.) bijdragen in de verkondiging van Gods woord.

We hebben dit moment ook aangegrepen om alle werkzaamheden eens goed te inventariseren. Ook werkzaamheden die niet bij iedereen op het netvlies staan maar toch wel uitgevoerd worden. Een kleine greep uit onze werkzaamheden:
- Wekelijks beamerpresentatie en KerKTV uitzending verzorgen
- Inplannen van KerkTV uitzendingen bij onze provider
- Beheren van de apparatuur, beamers, KerkTV installatie,
  laptops, telefoon en internetinstallatie
- (laten) Oplossen van storingen aan de apparatuur
- Onderhouden van contacten met onze leveranciers
- Webmaster, in de lucht houden van onze website
  en het (mede) verzorgen van de inhoud
- Beheren van onze protgemoudewater e-mailaccounts
- Aanmaken dvd’s van KerkTV uitzendingen
- Stagebegeleiding school
- Opstellen jaarlijkse begroting

Enthousiast geworden? We kunnen nog wel enkele mensen gebruiken zodat werkzaamheden door meerderen uitgevoerd kunnen worden wat de continuïteit ten goede komt. Hoeft de webmaster bijvoorbeeld niet speciaal zijn laptop mee op vakantie te nemen. Neem daarvoor contact op met Ko Jongerius of spreek ons aan na de viering. Mailen mag ook: multimedia@protgemoudewater.nl

Tenslotte de naam beamerteam houden we er in, maar maakt wel deel uit van de nieuwe commissie. 
terug