Bijdrage Ontmoeting Bijdrage Ontmoeting
Binnen PGO kennen we verschillende kanalen van communicatie. Naast de Website zijn ons maandblad “Ontmoeting” en de gedrukte nieuwsbrieven een belangrijke bron van informatie. Voor alle “gedrukte” vormen van communicatie maken wij kosten die voornamelijk gedekt worden door de advertentie inkomsten en vrijwillige bijdragen van onze leden.
Het CvK adviseert als “richtlijn” voor de “vrijwillige” bijdrage voor het blad “Ontmoeting” een bedrag van 15 euro per huishouden per jaar. Voor alle duidelijkheid, het is een richtlijn voor een “vrijwillige” bijdrage die naar ieders draagkracht kan en mag worden aangepast.

Wij vragen u om uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL14 RABO 03523.51.721
t.n.v. Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING.

Daarnaast kun u voor uw bijdrage gebruik maken van het Digitaal loket of de Appostel app.

Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en adres – op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
terug