Begrotingen 2022 voor Diaconie en CvK (PGO)
02 dec 2021 Begrotingen 2022 voor Diaconie en CvK (PGO)
geplaatst: 2 december 2021

Het einde van het jaar begint te naderen dus zijn de penningmeesters van zowel de Diaconie als het CvK de afgelopen weken bezig geweest de begrotingen voor 2022 op te stellen. Inmiddels zijn beide begrotingen besproken binnen zowel de Diaconie als het CvK. Ook de Kerkenraad heeft beide begrotingen positief beoordeeld. Zoals gebruikelijk worden de verkorte begrotingen met bijbehorende toelichting gepubliceerd op onze website.

Begroting Diaconie
Begroting CvK

Indien u vragen heeft over (één van) de begrotingen dan kunt u contact opnemen met de betreffende penningmeester: Diaconie ʹ dhr. Rob Kasbergen - email of CvK ʹ dhr. Peter Schippers - email.
terug