Avondmaalscollecte 20 oktober 2019
08 okt 2019 Avondmaalscollecte 20 oktober 2019
geplaatst: 8 oktober 2019


Stichting INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA ontvangt voor haar werk geen rijkssubsidie en is afhankelijk van  donaties en giften.

Op 20 oktober 2019 vieren we het Heilig Avondmaal en is de tweede collecte bestemd voor Stichting INLIA. Zet u/jij een stap en geef(t) u/jij voor deze collecte? De diaconie maakt uw/jouw bijdrage over op NL47 INGB 0005872815 t.n.v. Stichting INLIA. U kunt ook donateur worden via www.inlia.nl.
terug