Avondmaal collecte 8 december
05 nov 2019

Avondmaal collecte 8 december
Met uw hulp maken wij ons sterk voor blinden en slechtzienden. Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor projecten om het onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen te verbeteren. Want goed toegankelijk onderwijs is een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze maatschappij.
Geef blinden de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen.
Helpt u mee?
U kunt ook zelf een gift overmaken op rekening: NL94INGB0004004040 t.n.v. 
Bartiméus Sonneheerdt.
terug