zondag 16 november 2014

Gemeentevergadering financiële situatie van de PGO

Datum: 
 zondag 16 november 2014
Tijdstip: 
 11:00 uur
Locatie: 
 Ontmoetingskerk - zaal 1

Op zondag 16 november zal er na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken, door de kerkenraad een gemeentevergadering worden gehouden. Gezien de belangrijkheid van het onderwerp zal er tevens op dinsdagavond 18 november om 20.00 uur eenzelfde gemeentevergadering in zaal 1 worden georganiseerd, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te kunnen komen.

Op de agenda staat het onderwerp van de Commissie Financieel Evenwicht: Voorstellen tot het verwerven van extra inkomsten en het bezuinigen op uitgaven, zodat er een gezonde balans komt tussen onze inkomsten en uitgaven.

U bent van harte uitgenodigd een van de twee gemeentevergaderingen bij te wonen. De kerkenraad hoopt op een grote belangstelling.

U hebt het al eerder in de Ontmoeting kunnen lezen: de begroting van de PGO voor het jaar 2014 kende een tekort van ongeveer € 30.000.

Kerkenraad maakt zich zorgen over de financiële situatie van de PGO

De kerkenraad maakt zich daar ernstig zorgen over. Op deze manier teren we heel snel in op onze reserves.
Er zijn een aantal redenen waardoor dit tekort wordt veroorzaakt. De kosten nemen elk jaar toe, en de inkomsten (onder andere VVB) nemen af. Dit is harder gegaan dan we vijf jaar terug gedacht hadden.
Het blijkt dat een groot deel van dit tekort structureel is. Als we niets doen aan ons uitgavenpatroon, komt het tekort elk jaar terug. We hebben als PGO wel een zekere reserve. Maar met dit structurele tekort zouden we over een jaar of zes in de gevarenzone komen.
De kerkenraad heeft een commissie ingesteld (Commissie Financieel Evenwicht). Deze commissie heeft gekeken hoe we als gemeente onze inkomsten kunnen verhogen, en onze kosten kunnen verlagen. Daar zijn een aantal concrete voorstellen uitgekomen. Sommige van die voorstellen zullen pijn doen, of tot weerstand bij gemeenteleden kunnen leiden. Maar niets doen is ook geen optie.
Op twee momenten zal de kerkenraad de financiële situatie nader toelichten, en met u als gemeentelid van gedachten wisselen over de voorgestelde maatregelen.

Zondag 16 november, na afloop van de kerkdienst, tijdens het koffiedrinken.
Dinsdag 18 november, 20.00 uur.

Beide gemeentevergaderingen vinden plaats in het zalencentrum, zaal 1. Kom allen op één van deze twee vergaderingen om uw mening te geven over dit belangrijke onderwerp!

Jorn Bleijs, duo-voorzitter
 

terug