Adventsproject 2023
02 dec 2023 Adventsproject 20234e Advent, tekst; Lucas 1:38
Probeer je eens in te denken dat jij Maria bent, een gewoon meisje uit Nazareth. Verliefd, binnenkort trouwen. Op een dag komt er een engel haar levenshuis binnen. Hij zegt dat zij een kind krijgt die ze Jezus gaat noemen, de zoon van de Allerhoogste. Maria gelooft die woorden. Omdat zij de Heer wil dienen. De wegwijzer wijst naar boven, Maria gelooft de engel.
In de guirlande zien we bessen die de vruchtbaarheid symboliseren, witte cyclaam symboliseert Maria. Ontmoetingen onderweg verdiepen de gedachten. Maria, meisje zwanger van hemelse lichtheid.
3e Advent, tekst Johannes 3:29 (Naardense bijbel) Vorige week hoorden we de oproep van Johannes om ons levenspad recht te maken voor de Heer. Dat is belangrijk omdat we op weg zijn naar een bruiloft! De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus. De materialen die de guirlande heeft zijn licht van kleur, de verwijzing naar het komende feest. Wij zijn samen op weg, volgen de pijlen. Richting toekomstig licht.2e Advent, tekst: Johannes 1:23. Ga mee! Johannes roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. Opdracht: Maak recht de weg van de Heer. Ofwel, om het goede te zoeken en op te komen voor recht en gerechtigheid. De richting van de wegwijzer is naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. We zij op weg, gaan door water. Levenspad met goede bedoelingen.
1e Advent, tekst die hierbij past, Marcus 13: 26. Het is advent, we richten ons op de geboorte van Jezus. De tekst uit Marcus is huiveringwekkend. De zon verduistert, de maan geeft geen licht meer. Maar de Mensenzoon komt! De richting van de wegwijzer is naar beneden. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is donker. We gaan op weg in het duister, waar herinneringen richting geven.
terug