Actie Kerkbalans 2024
09 jan 2024 Actie Kerkbalans 2024
Geplaatst: 9  januari 2024

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze Gemeente heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het (digitale) toezeggingsformulier ruimhartig in.

Houdt uw brievenbus en e-mail in de gaten voor meer informatie. 

Actie Kerkbalans 2024 is van zondag 14 januari tot zondag 28 januari.

Bram Verweij en Mieke van Soelen, coördinatoren Kerkbalans
terug