2e Pinkstercollecte 28 mei 2023 Kerk in Actie Zending Egypte 2e Pinkstercollecte 28 mei 2023 Kerk in Actie Zending Egypte
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden. Dat lukt alleen als je het hele bijbelboek leest. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Een feest van hoop!Helpt u mee om deze 2e collecte op 28 mei a.s. tot een succes te maken? Geef in deze 2e collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Egypte. Alvast hartelijk dank!
terug