2e collecte op 23 mei 2021 - Pinksteren - Kerk in Actie Zending Egypte
17 mei 2021 2e collecte op 23 mei 2021 - Pinksteren - Kerk in Actie Zending Egypte
“De toekomst in Egypte voelt onzeker. Bijbelverhalen geven hoop. Het is belangrijk dat kinderen de hoop levend houden, zij zijn de toekomst van ons land”, aldus Mumtaz Abd-el-Messiah.
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
• Voor € 10 krijgen 20 kinderen een competitieboekje
• Voor € 50 krijgen 10 kinderen een geïllustreerde Bijbel.
Met de opbrengst van deze 2e collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten, zoals het Egyptisch Bijbelgenootschap om het bijbellezen in Egypte te stimuleren. Geef aan deze 2e collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Pinksterzending.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie .
Helpt u mee om deze 2e collecte op 23 mei 2021 - Pinksteren - tot een succes te maken? U kunt uw bijdrage overmaken via het Digitaal loket.  Alvast hartelijk dank!  
 
terug