2e collecte op 20 maart 2022 Kerk in Actie
17 mrt 2022 2e collecte op 20 maart 2022 Kerk in Actie
Wat doet Kerk in Actie met uw bijdrage? Voor:
- € 20: eerste opvang en verzorging voor een kind
- € 25: een maand onderwijs
- € 50: training voor ouders in het verbeteren van hun inkomen en levensonderhoud.
Steunt u Dreamhouse via deze 2e collecte op 20 maart 2022?
Of geef op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Straatkinderen Indonesië of doneer online.
Hartelijk dank namens de straatkinderen en Dreamhouse voor uw gaven!
 
terug