2e collecte op 1e Kerstdag, 25 december 2020
14 dec 2020 2e collecte op 1e Kerstdag, 25 december 2020
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
- voor € 17 krijgt een gezin maandelijks een voedselpakket
- € 160 per dag voor een maaltijd van 122 daklozen en vluchtelingen in Athene
- € 2500 per maand voor lessen van 100 kinderen op Lesbos.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Geef aan deze kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank!
terug