2e collecte op 1e Kerstdag 25 december 2022 van Kerk in Actie 2e collecte op 1e Kerstdag 25 december 2022 van Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft deze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.
Voor € 17 krijgt een vluchtelingengezin een maandelijks voedselpakket.
Voor € 30 krijgen 50 vluchtelingen eten en drinken na aankomst op Lesbos.
Voor € 250 per maand kunnen 10 vluchtelingenkinderen lessen volgen.
Met de opbrengst van deze kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef aan deze 2e collecte op 25 december 2022 of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.
Alvast dank voor uw bijdrage!
 
terug