2e collecte 'Kerk in Actie 17 oktober 2021' 2e collecte 'Kerk in Actie 17 oktober 2021'
Zo traint Jacqueline Toubakoum (1974) vrouwengroepen. Jacqueline merkt dat steeds meer vrouwen naar haar trainingen komen. In het begin was dat nog moeilijk. Vrouwen hebben in Noord-Kameroen een ondergeschikte rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het huishouden, het voedsel en de kinderen. Het is lastig om ze bij elkaar te krijgen. Als ze van hun man niet mogen komen, dan kan dat ook niet. En vaak zijn bijeenkomsten te ver om te lopen. De kerk deelde fietsen uit, zodat de vrouwen zich makkelijker kunnen verplaatsen. Ook zien hun mannen dat de bijeenkomsten nuttig zijn, zodra het meer geld voor hun gezin oplevert. Jacqueline: “Sinds we speciale vrouwengroepen hebben oprichten, kunnen we vrouwen makkelijker mobiliseren. Onze vrouwen voelen zich prettiger met vrouwen onder elkaar. Ik leer de vrouwen van alles over landbouw. Ze leren hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze een goede oogst kunnen krijgen in het droge seizoen. Ze leren het belang van bomen planten en van energiezuinige ovens. Een deel van de maïsoogst hebben we in een loods opgeslagen. Zodra de prijs van maïs weer omhoog gaat, verkopen de vrouwen dit met grote winst.” Samen staan deze vrouwen sterker. Ze helpen elkaar met de oogst en sparen samen. Daardoor stijgen hun inkomsten. Helpt u mee?
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
Een energiezuinige oven kost € 5; - een geit die melk en mest geeft kost € 45; - twee geiten voor arme boerinnen kosten € 50; - een groep boerinnen trainen kost € 90;- een stevige kruiwagen voor transport van de oogst kost € 105; - een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost € 2.000.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de 2e collecte op 17 oktober 2021.
Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte Werelddiaconaat oktober. Hartelijk dank namens Jacqueline en de andere bewoners van Kameroen en Kerk in Actie !


 
terug