2e collecte 5 november 2023 Kerk in Actie Werelddiaconaat
02 nov 2023 2e collecte 5 november 2023 Kerk in Actie Werelddiaconaat
Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen.
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt.
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
- € 8,65: 2 kippen voor 1 gezin
- € 19: aanleg van een composthoop
- € 30: lesmateriaal koken en groenten verbouwen
- € 54: aanschaf van gewassen per getrainde boer(in)
- € 160: een boer(in) trainen
- € 700 euro: een boomkwekerij opzetten.
Uw gift is welkom via deze 2e collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. zusters Rwanda.
Daar vragen we op 5 november 2023 uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel!
Meer info: zie www.kerkinactie.nl/zustersrwanda .
 
terug