2e collecte 17 september 2023 Kerk in Actie Werelddiaconaat
07 sep 2023 2e collecte 17 september 2023 Kerk in Actie Werelddiaconaat
geplaatst: 7 september 2023In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.
Geef in deze 2e collecte op 17 september of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte landbouw Myanmar, of doneer online.
Lees meer op kerkinactie.nl/landbouwmyanmar .
Helpt u mee om deze 2e collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank voor uw gift!
terug