ZWO/KiA-commissie
12 sep 2022 ZWO/KiA-commissie
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. 
Op de lijst van het Herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor dat de bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Door de internationale sancties is het ontzettend moeilijk om aan bouwmaterialen te komen. Ook de koersdaling van de Syrische pond is een groot probleem. 

Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
- voor € 7,00: 100 bakstenen voor herstel van kerkgebouw, bejaardenhuis, gemeenschapscentrum of school
- voor € 75,00: een deur of raam voor een kerkgebouw, bejaardenhuis, gemeenschapscentrum of school.

Geef zondag 18 september a.s. aan deze 2e collecte voor de kerk van Syrië, of maak uw bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op, of doneer online.
Helpt u mee om deze 2e collecte tot een succes te maken? Alvast hartelijk dank!
 
terug