Vooraankondiging tweede collecte Pinksterzending 9 juni 2019
29 mei 2019 Vooraankondiging tweede collecte Pinksterzending 9 juni 2019
Uw bijdrage kunt u volgende week zondag in de tweede collecte doen of overmaken via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. Zo ondersteunt u Kerk in Actie met de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina.
Helpt u mee om deze Pinksterzendingcollecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug