Toelichting Avondmaal collecte zondag 21 oktober
17 okt 2018 Toelichting Avondmaal collecte zondag 21 oktober
geplaatst: 17 oktober 2018

De Avondmaal collecte van zondag 21 oktober 2018  is bestemd voor Stichting INLIA
 
Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is een in 1988 opgerichte netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
Zij  zetten zich in voor dakloze asielzoekers, vreemdelingen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, vluchtelingen bedreigd met uitzetting, gezinnen die door vreemdelingenbewaring of uitzetting uit elkaar gehaald dreigen te worden, alleenstaande jongere asielzoekers die op straat terecht komen en mensen met medische problemen die grote moeite hebben toegang tot de noodzakelijke medische zorg te krijgen. INLIA ondersteunt deze mensen naar een betere toekomst en een menswaardig bestaan. Voor haar werk is INLIA afhankelijk van donaties en giften.
De tweede collecte op 21 oktober 2018 als we het H. Avondmaal vieren is bestemd voor Stichting INLIA.
Van harte aanbevolen!
terug