zondag 18 augustus 2013

Sing Inn - vakantie Bijbelfeest

Datum: 
 zondag 18 augustus 2013
Locatie: 
 Grote Kerk

Vakantie Bijbel feest

Zondagavond 18 augustus is er een Sing-inn in de Grote kerk, waarmee we de vakantie Bijbelfeest starten. Iedereen die de VBF een warm hart toedraagt is welkom om mee te zingen!

Daarna is er op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend vanaf 9:30 voor alle basisschoolkinderen een programma. Voor groep 7&8 is er een speciaal programma! Zij mogen een hamer meenemen!!!


’s Avonds is er een programma voor de tieners. Ook is er natuurlijk weer de poppenkast om 19:00 voor de allerkleinste!
Vrijdagavond is er een Amerikaans buffet. Ook hier is iedereen van
harte welkom.

Zondagochtend sluiten we de vakantie Bijbelfeest af in de kerkdienst. Voor een uitgebreid programma verwijzen wij naar de site: www.kerkjeugd.nl


Mocht u als medewerker van de VBF tijdens de week nog oppas nodig hebben, dan kunt u dit laten weten aan Brenda vd End of via vbfoudewater@hotmail.nl. Ook voor andere vragen en of opmerkingen kunt u bij dit mailadres terecht.

terug