Schikkingen veertigdagentijd Schikkingen veertigdagentijd

3e zondag 12 maart
Jezus zei tegen haar: ik  ben het, degene die met u spreekt. (Johannes 4;26)
We zien in de schikking een soort waterkant. Met een drijvende waterplant en grassen.
In het Johannes evangelie is deze vrouw aan de bron die mag horen wie Jezus is. Deze Samaritaanse vrouw is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn.


2e zondag 5 maart
Uit Mattheüs 17; 1-9  Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren .
Er is een soort berg te zien.  Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet.  Elia maakte net als Jezus een tocht van veertig dagen door de woestijn. Mozes zwierf zelfs 40 jaar door die woestijn


1e  zondag; 26 februari
Want er staat geschreven; Aanbid de Heer uw God.
We zien in de schikking 2 bogen waardoor een lange weg gesymboliseerd wordt. Het zand doet ons denken aan de verleiding in de woestijn
Trouw zijn aan God en aan elkaar is een lange weg.
terug