Update: Reserveren plaatsen kerkdiensten komt te vervallen
24 jun 2021 Update: Reserveren plaatsen kerkdiensten komt te vervallen
Gewijzigd: 21 septemberi 2021

Wij zijn blij dat de commissie die belast is met het instellen en uitvoeren van de coronamaatregelen in onze kerk  kan melden dat er per zondag 26 september vergaande versoepelingen worden ingevoerd conform het landelijk PKN advies.

Onderstaand de belangrijkste versoepelingen:
 • reserveren / registreren voor bezoek kerkdiensten vervalt
 • 1,5 meter maatregel vervalt, max 90 bezoekers kerkzaal is niet meer van toepassing
 • geen begeleiding meer bij verlaten kerkzaal
 • coronatoegangsbewijs wordt niet gevraagd voor kerkelijke activiteiten

Onderstaande regels blijven van toepassing:
 • thuisblijven en testen bij klachten
 • handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
 • geen verplichte 1,5 meter, wel gepaste afstand houden
 • zo weinig mogelijk verplaatsingen tijdens de kerkdienst
 • collecteren blijft met mandjes bij de uitgangen (of digitaal)
 • nog geen gebruik van garderobe, voorlopig nog twee uitgangen na de dienst
 • ventileren kerkzaal moet worden gedaan
terug