Privacyverklaring Privacyverklaring

Dit privacystatement Is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Oudewater.

Protestantse Gemeente Oudewater
Westsingel 2
3421 TJ
Oudewater

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Gemeente Oudewater kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Oudewater, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier Op de website aan Protestantse Gemeente Oudewater verstrekt. Protestantse Gemeente Oudewater kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Gemeente Oudewater verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies Of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht Is en/Of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

Protestantse Gemeente Oudewater verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Gemeente Oudewater worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag Op de website. Protestantse Gemeente Oudewater gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de site bij Google zoekresultaatpagina 's zijn.
De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te unnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen Of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens In te zien, te corrigeren Of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie Of verwijdering sturen naar "Protestantse Gemeente Oudewater" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug