Periodieke schenkingen Periodieke schenkingen
Met een periodieke schenking kunt u meer geven aan de kerk of  diaconie.

Een bekende aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is de aftrek van giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze PGO en de onze Diaconie voldoen aan de voorwaarden voor ANBI en dus zijn giften aan de kerk en diaconie fiscaal aftrekbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn aftrekbaar tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, de drempel en het plafond.
Periodieke giften geven meer ruimte. Deze zijn ook aftrekbaar als u geeft aan een ANBI, maar de grenzen zijn dan niet van toepassing. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro in zijn geheel aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost. Uw gewone giften inruilen voor periodieke giften kan dus een hogere aftrekpost opleveren en u inkomstenbelasting besparen.

Een besparing die u kunt doorgeven !
Als regel is het mogelijk om een onderhandse akte te gebruiken voor een periodieke gift vanaf € 50 aan een ANBI. De omvang van de geschonken bedragen moet telkens gelijk zijn, net als de periode tussen de betaling van de bedragen. De onderhandse akte kan op elk moment in het jaar worden getekend en geldt dan toch voor dat jaar en tenminste 4 opeenvolgende jaren.
Het formulier hoeft niet naar de belastingdienst te worden opgestuurd. Het is bedoeld voor uw eigen administratie en die van de begunstigde. Het formulier dient uiteraard goed bewaard te worden.
U kunt bij het bepalen van uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans of diaconie dus al rekening houden met de te verkrijgen aftrek vanwege een periodieke schenking terwijl u de onderhandse akte daarvoor later kunt tekenen.

Rekenvoorbeeld
Stel dat uw verzamelinkomen zodanig is dat voor u als hoogste belastingtarief  37,35 % geldt. Geeft u € 800 per jaar als periodieke gift dan bespaart u bijna € 300. Als u na aftrek van het belastingvoordeel € 800 netto zou willen geven dan kunt u dat bereiken door € € 1.275 te geven. Na teruggave van 37,35 % (= afgerond € 475) komt u netto op € 800 uit.

Geeft u ook niet-periodieke giften aan andere instellingen dan wordt de rekensom gecompliceerder. We zijn graag bereid u te helpen bij het maken van een berekening.

Rob Kasbergen, penningmeester Diaconie, tel. 0348-563181,
Bram Verweij, coördinator Kerkbalans, tel. 0348-562222,
Mailadres geldwerving@protgemoudewater.nl
 
En dat kost u niets extra!!!
terug