Periodieke schenkingen Periodieke schenkingen
Met een periodieke schenking kunt u meer geven aan de kerk of  diaconie.
En dat kost u niets extra!!!

Een bekende aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is de aftrek van giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse gemeente en de Diaconie te Oudewater zijn een ANBI en dus zijn giften aan de kerk en diaconie aftrekbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, de drempel en het plafond.

Periodieke giften geven meer ruimte. Deze zijn ook aftrekbaar als u geeft aan een ANBI, maar de grenzen zijn dan niet van toepassing. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro in zijn geheel aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost. Uw gewone giften inruilen voor periodieke giften kan dus een hogere aftrekpost opleveren en u inkomstenbelasting besparen.

Een besparing die u kunt doorgeven aan de kerk!

Vanaf 2014 is het mogelijk om een onderhandse akte te gebruiken voor een periodieke gift vanaf € 50 aan een ANBI. Dit kan nu in de meeste gevallen zonder tussenkomst van een notaris. De omvang van de geschonken bedragen moet telkens gelijk zijn, net als de periode tussen de betaling van de bedragen. De onderhandse akte kan op elk moment in het jaar worden getekend en geldt dan toch voor dat jaar.
Het formulier hoeft niet naar de belastingdienst te worden opgestuurd. Het is bedoeld voor uw eigen administratie en die van de begunstigde. Het formulier dient uiteraard goed bewaard te worden.
U kunt bij het bepalen van uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans of diaconie dus al rekening houden met de te verkrijgen aftrek vanwege een periodieke schenking terwijl u de onderhandse akte daarvoor later kunt tekenen.

Rekenvoorbeeld
Stel dat uw verzamelinkomen zodanig is dat u in uw hoogste belastingschijf 42% loonheffing en belasting betaalt. Geeft u € 800 per jaar als periodieke gift dan bespaart u € 336. Als u na aftrek van het belastingvoordeel € 800 netto zou willen geven, kunt u dat bereiken door € € 1.379 te geven. Na teruggave van 42% (= € 579) hebt u netto € 800 gegeven.

Geeft u ook niet periodieke giften aan andere instellingen dan wordt de rekensom gecompliceerder. De penningmeesters van de PGO en diaconie zijn gaarne bereid u te helpen bij het maken van de rekensom.
 
Voor bijvoorbeeld de vaste vrijwillige bijdrage:

Cor Roelofs Tel: 0348-563163 e-mail

Bram Verweij Tel: 0348-562222 e-mail 

Penningmeester Diaconie:
M.G.  Gorter     Tel: 0348 567722  e-mail
 

 
terug