Noodhulp overstromingen in Pakistan
08 sep 2022 Noodhulp overstromingen in Pakistan
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften. 
1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift?
U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp Pakistan. Doneren via https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-overstromingen-pakistan/ kan ook.
Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
terug