Nationale Ziekendag 2017.
13 aug 2017

Nationale Ziekendag 2017.
Contact tussen mensen. Dat is het kloppend hart van de Zonnebloem. Samen leuke dingen doen, een luisterend oor, het leven met elkaar delen. Daar doen we het voor!
 
In de dienst zal stilgestaan worden bij het thema en vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
De opbrengst van de avondmaalscollecte is bestemd voor de Zonnebloem, afdeling Oudewater.
Voor in de kerk zullen de attenties staan die bij de zieken gebracht zullen worden. Helpt u daaraan mee?
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze dienst.
 
Aandenken
Iemand die aan je denkt
Die je zegt wat ie denkt
Met je meedenkt
’t Leven met je overdenkt
Mooie momenten met je gedenkt
Dierbaren met je herdenkt
Leuke plannen met je bedenkt
Samen kan er zoveel meer dan je denkt!
 
terug