zo 16 aug 2020  om 9.30
Voorganger: prop M.J.W. Brederoo
Viering
Ouderling: .J. Martine den Butter
Organist: Han LangeveldVoor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Stil zijn voor God
 • Zingen: Psalm 92: 1-3
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Psalm 92: 7 en 8
 • Kyrie gebed
 • Zingen: Lied 870: 1-3
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: 2 Koningen 4:8-17
 • Zingen: Lied 152: 1,2 en 4 (Lofzang van Hanna)
 • Schriftlezing: Marcus 7:24-30
 • Zingen: Lied 647 (alle verzen)
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 362: 1 en 2
 • Gebeden en gaven
 • Lied: 426 (1x Nederlands, 1x Engels en dan nog een keer Nederlands)
 • Zegen 

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug