zondag 26 november 2023 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Ds. F.C. van Dijke
Ouderling(en): Leo Smit
Organist: Bas Vliegenthart

Bijzonderheid: Gedenken overledenen, koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Luisterlied: God, U kent de namen van de mensen die wij missen
 • Stil zijn voor God
 • Zingen: Lied 121: 1
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Lied 121: 4
 • Voorbereidingsgebed   
 • Zingen: Lied 657: 1, 2, 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11
 • Schriftlezing: Johannes 3: 16-17
 • Zingen: Lied 818 
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 728: 1, 3
 • In Memoriam Sybrandina Klazina Spek-Eilander
 • Zingen: Nu wij hier de namen noemen
 • Gedenken van de overleden gemeenteleden
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 727: 1, 2, 10
 • Zegen

                                                       
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Appostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug