zondag 25 juni 2023 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Ds. C. Burger
Ouderling(en): Dita Aleman
Organist: Marcel Kooijman, Dick van Vliet

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Muziek: Wees hier aanwezig
 • Zingen: Lied 283: 1, 2, 5
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 113: 1, 2
 • Kyriëgebed
 • Zingen: Hoe heerlijk, hoe heilig
 • Kinderkerk
 • Zingen: Onder, boven, voor en achter
 • Lezing: Numeri 15: 37-40
 • Zingen: Lied 119: 12
 • Lezing: Markus 5: 21-43
 • Muziek
 • Uitleg en verkondiging
 • Muziek
 • Zingen: Lied 855
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 1006
 • Zingen: Lied 512: 1, 2, 4, 6, 7
 • Zegen
 • Zingen: Lied 425

                                                                                  
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug