zondag 18 juni 2023 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Ds. H.G. van Viegen
Ouderling(en): Elly Vliegenthart
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: EVL 161: 1, 2, 3
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 275: 1, 2, 3, 4
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 301g
 • Zingen: Lied: 867 
 • Gebed van de zondag 
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Deuteronomium 30: 9-14
 • Zingen: Lied 316: 1, 2, 3, 4 
 • Schriftlezing: Lucas 10: 24-37
 • Schriflezing: Colossenzen 1: 9-11
 • Zingen: Lied 336: 
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 827: 1, 2, 3, 4
 • Zegen
                                                                                  
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug