zondag 28 mei 2023 om 9.30 uur

Viering
Voorganger(s): Ds. C. Burger
Ouderling(en): Leo Smit
Organist: Martijn van de Weerd

Bijzonderheid: Pinksteren

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Luisteren: Geest van hierboven - Stef Bos
 • Zingen: Wordt stil nu de Ene tot ons komt
 • Welkom
 • Zingen: Lied 87
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Luisteren: Kyrie - Charles Gounod
 • Opmaat tot Gloria
 • Zingen: Opw 488 Heer, ik kom tot U
 • Zingen: Lied 681
 • Kinderkerk
 • Zingen: Lied 8b: 1, 4
 • Lezing: Nehemia 8
 • Zingen: Lied 149: 2
 • Lezing: 1 Korinthiërs 12: 47
 • Luisteren: De Geest geeft goede gaven
 • Overweging
 • Zingen: Lied 723: 2
 • Gebeden 
 • Zingen: Lied 673:1, 2, 4 
 • Collecte
 • Zingen: Opw 766 De wind steekt op
 • Zegen

                                                                                  
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug