zondag 2 april 2023 om 9.30 uur

Viering - 6e zondag veertigdagentijd
Voorganger(s): Mw. S. Klercq-Hofstra
Ouderling(en): Elly Vliegenthart
Organist: Piet van Rikxoort

Bijzonderheid: Palmzondag, koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Beginwoord: Psalm 118: 19-20
 • Zingen: Lied 118: 1, 5  
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 118: 9
 • Kyriegebed  
 • Zingen: Lied 561
 • Gebed       
 • Kinderkerk
 • Zingen: Projectlied
 • Lezing: Zacharias 9: 9 - 10 
 • Zingen: Lied 438: 1,2,4
 • Lezing: Matteüs 21: 1 - 11
 • Luisteren:  Jubel, jubel dochter Sions   
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 550: 1, 3
 • Zingen: Hosanna, Hosanna we maken een rij
 • Gebeden
 • Collecte
 • Lezing: Mattheus 26: 36 - 39
 • Zingen: Waar U in eenvoud binnenrijdt
 • Zegen
  
                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug