zondag 26 maart 2023 om 9.30 uur !!

Viering - 5e zondag veertigdagentijd
Voorganger(s): Mw. N. Rijneveld - Schep
Ouderling(en): Mieke Schippers
Organist: Bas Vliegenthart

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Stil zijn voor God
 • Zingen: Psalm 43 vers 1
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Psalm 43 vers 3
 • Kyriegebed met zingen tussen de gebedswoorden: Lied 281 vers 1, 2, 3 en 5
 • Woord om uit en naar te leven
 • Zingen: Lied 1005 vers 1
 • Gebed
 • Kinderkerk
 • Projectlied
 • Evangelielezing: Johannes 11, 1-4, 17-44
 • Zingen: Lied 837 vers 1 en 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 342
 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotlied: Lied 418 vers 1 en 2
 • Zending en Zegen
 • Zingen: Lied 418 vers 3

                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug