zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur

Viering
Voorganger(s): Ds. M.S. Meiring-Snijder
Ouderling(en): Ineke van der Neut
Organist: Bas Vliegenthart

Bijzonderheid: Heilig Avondmaal, koffie drinken, gemeente vergadering

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 287: 1, 2, 4
 • Kyriegebed
 • Zingen: 301a
 • Zingen: Lied 95: 1, 3
 • Gebed 
 • Schriftlezing: Matteüs 5:33-48
 • Luisterlied
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • ZIngen: Lied 974
 • Gebeden
 • Colecte
 • Nodiging: Zingen: Lied 387
 • Vredegroet
 • Tafelgebed
 • Zingen van Lied 405: 1, 4
 • Instellingswoorden
 • Zingen: Lied: 377: 1, 5
 • Brood en wijn worden uitgedeeld
 • Dankgebed
 • Zingen: Lied 792: 1, 4
 • Zegen                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug