zondag 18 december 2022 om 10.00 uur

Viering - 4e zondag van de Advent
Voorganger(s): Mw. S. Klercq-Hofstra
Ouderling(en): Mieke Schippers
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: Koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Beginwoorden: Ps 25: 1-3
 • Zingen: Lied 25: 1, 3
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 25: 6
 • Aansteken adventskaars
 • Woord van ontferming
 • Gebed
 • Kinderkerk
 • Zingen: Projectlied
 • Lezing: Genesis 38: 1 - 12 (Tanach)
 • Zingen: Lied 738: 1
 • Lezing: Genesis 38: 13 - 30 (Tanach)
 • Zingen: Lied 738: 3, 4
 • Lezing: Mattheus 1: 1-6
 • Luisteren: O come, o come Immanuel
 • Overdenking 
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 460: 1, 2, 4, 5, 6
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 461
 • Zegen 


                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.
 

terug