zondag 11 december 2022 om 10.00 uur

Viering - 3e zondag van de Advent
Voorganger(s): Ds. H. Bouma
Ouderling(en): Coroline de Ruiter
Organist: Bas Vliegenthart

Bijzonderheid: Verhaaldienst

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 72: 1, 2
 • Stil gebed
 • Woord van verwachting en vredegroet
 • Aansteken adventskaars 
 • Inleiding
 • Gebed
 • Kinderkerk
 • Zingen: projectlied
 • Collage poëzie en orgel: Mens die liefde doet
 • Zingen: Lied 72: 4
 • Schriftlezing: Johannes 9: 1 t/m 7
 • Zingen: Lied 534
 • Het verhaal van de blindgeborene
 • Zingen: Lied 655
 • Gebeden 
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 654: 1,6
 • Zegen

                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.
 

terug