zondag 21 augustus 2022 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Ds. C. Burger
Ouderling(en): Elly Vliegenthart
Organist: Piet van Rikxoort

Bijzonderheid: koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: 'Wordt stil nu de ene tot ons komt'
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 92: 1, 2
 • Kyriegebed
 • Luisteren: ‘Kyrie-eleison’    
 • Zingen: ‘Gloria, gloria, in excelsis Deo’
 • Kinderkerk
 • Gebed
 • Schriftlezing: 2 Samuël 16: 5-14
 • Schriftlezing: 2 Samuël 19: 19b- 24
 • Zingen: ‘Wandel achter God, uw Heer'
 • Schriftlezing: Jacobus 3: 1-12
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 84: 1, 2
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 263
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug