zondag 22 mei 2022 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Mw. N. Rijneveld - Schep
Ouderling(en): Ineke van der Neut
Organist: Han Langeveld

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Psalm 66: 1, 6
 • Groet en bemoediging 
 • Zingen: Psalm 66: 7
 • Gebed
 • Zingen: Lied 1005: 1, 2 
 • Tussen kyrië en gloria
 • Zingen: Lied 655: 1, 4, 5
 • Gebed van de zondag
 • Kinderkerk
 • Schriftezing: Johannes 14: 1-14, 23
 • Zingen: Lied 984: 1, 4, 5, 6
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 601: 1, 2
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 1006
 • Collecte
 • Zingen: Lied 657: 1, 4
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug