zondag 10 oktober 2021  om 9.30
Voorganger: Dhr. M.J.W. Brederoo
Viering
Ouderling: Ineke van der Neut
Organist: Hans van Vliet

Vooraf reserveren niet meer nodig. Zie voor meer informatie hierover elders op de website.

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Stil zijn voor God
 • Zingen intredelied: 216
 • Groet en bemoediging
 • Zingen lied: 858
 • Kyrie
 • Zingen Groot Glorialied: 686
 • Gebed van de zondag
 • Lezing uit het Oude Testament: Maleachie 2:10-16
 • Zingen: Psalm 8: 1,2,3 en 6
 • Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10:1-16
 • Zingen lied 612
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen lied 767: 1,2,3,4 en 7
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied 993
 • Zegen met gezongen "amen"

Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug