Zondag 22 nov 2020  om 16.30 uur
Voorganger: ds. Raymond de Hoop
Vesper
Ouderling: Agnel
Organist: Han Langeveld


Degenen die deelnemen aan de Vesper zullen bij binnenkomst in de gelegenheid worden gesteld om ook een kaarsje aan te steken, zoals gebruikelijk bij een normale Laatste Zondag. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief.

Voor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Orde van dienst:

  • Openingsvers
  • Lofprijzing: Lied 195
  • Psalmgebed: Psalm 90: 1-4, 11-13, 16-17
  • Zingen: Lied 90a: 1, 3, 5
  • Lezing: Jesaja 65: 17-25
  • Zingen: Lied 157a: 1, 3, 4
  • Gebeden
  • Zingen: Lied 657: 1, 4
  • Zegen

 

terug