zo 26 jul 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. Wessel Westerveld
Viering
Ouderling: Ad de Regt
Organist: Han Langeveld


Voor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 72: 4, 7
 • Groet en bemoediging
 • Gebed: zingen Lied 281: 1, 2, 3, 5,10
 • Lofprijzing: Psalm 118 in responsie
 • Kinderkerk
 • Schriflezing: Marcus 12, 41-44 (Naardense Bijbel)
 • Stilte
 • Lezing tekst
 • Muziek
 • Overweging
 • Muziek
 • Gedenken dhr. Bert van Leusden
 • Gedenken dhr. Simon Kwakernaak
 • Zingen: Lied 841: 1 en 4
 • Gebeden
 • Gaven
 • Zingen: Lied 912
 • Wegzending en zegen                                                                                           

Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug