zo 7 jun 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. Raymond de Hoop
Viering
Ouderling: Marcella Grob
Organist: Piet van Rikxoort

Besloten viering. Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Voorbeden voor deze viering kunt u doorgeven aan de scriba via mail scriba@protgemoudewater.nl

Orde van dienst:

 • Psalmwoord: Ps 19: 2, 3, 5
 • Zingen: Lied 704: 1, 3
 • Bemoediging en groet
 • Muziek: “U geeft rust”
 • Gebed van de zondag
 • Schriftlezing: Jesaja 6:1-8
 • Zingen: Psalm 103c: 1, 3, 4
 • Schrifllezing: Johannes 3: 1-15
 • Zingen: Lied 344
 • Overdenking
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 706
 • Gebeden
 • Inzameling
 • Zingen: Lied 415:1, 2
 • Zegen
 • Zingen: Lied 415: 3


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug